گزارش اردوی تابستان ۱۳۹۴- مدرسه علمیه حضرت بقیه الله (عج) قم