۱۳۹۴/۰۸/۲۷

مشاوره گروهی

بسمه تعالی اولین جلسه مشاوره گروهی اولیاء محترم طلاب با مشاور مدرسه علمیه حضرت بقیة الله (عج) حجت السلام محمد صفری در تاریخ: ۱۸/۰۸/۹۴ و ۲۵/۰۸/۹۴ […]