۱۳۹۳/۱۱/۰۸

سخنرانی حجةالاسلام شفیعی بهمن ۸, ۱۳۹۳

بسمه تعالی یشان بیانات خود رادر قالب چند نکته بیان کردند : _ کسی که طالب علم است درس خواندنش از عبادت کردن هزار سال عابد بهتر […]
۱۳۹۳/۱۱/۰۲

سخنرانی آیت الله عبداللهی (عضو جامعه مدرسین و خبرگان رهبری) بهمن ۲, ۱۳۹۳

بسمه تعالی ایشان عوامل موفقیت انسان را اینگونه تعریف کردند : انسان اگر میخواهد کاری را شروع کند باید با آگاهی و بصیرت وارد آن کار […]
۱۳۹۳/۰۳/۲۸

سخنرانی حجةالاسلام شفیعی خرداد ۲۸, ۱۳۹۳

بسمه تعالی                                                 […]